top of page

Me porosi

Po kërkoni diçka unike dhe të personalizuar?

Keni ardhur në vendin e duhur!

Të gjitha veprat artistike krijohen nga unë, Besiana Sinanaj (PhD, AFHEA), duke përdorur ekspertizën time në art, shkencë dhe arsim. Unë ofroj dy kategori:

IMG_4722.jpeg

Ilustrim Shkencor

Për studiuesit akademikë dhe joakademikë (përfshirë studentët dhe të pavarur) të cilët kanë nevojë për diagrame dhe figura për të shpjeguar zbulimet e tyre, procedurat eksperimentale, literaturë, pjesë opinioni dhe hipoteza.

Arti dhe Dizajn

Për këdo që ka një ide apo temë që do të dëshironte ta zhvillonte në një krijim artistik si një pikturë, një ilustrim për një libër, një logo, një dizajn tatuazhesh, një infografikë, kopertinë promovuese dhe më shumë.

'Pse duhet të të zgjedh ty mbi artistët e tjerë?'

'Sa do më kushtojë?'

Këto janë zakonisht pyetjet kyçe në mendjen e çdo klienti të mundshëm, kështu që le të fillojmë me to.

Pse të porosisësh nga unë? Ja disa arsye të mira:

1. Unë mund t'i bëj idetë tuaja të dallohen përmes kompozimeve të fuqishme dhe paletave me ngjyra të ndezura.

2. Unë preferoj materiale tradicionale të artit që u japin krijimeve të mia një ndjesi unike dhe organike.

3. Unë ofroj një shërbim të ndershëm dhe konfidencial.

4. Unë vlerësoj përfshirjen tuaj në procesin krijues.

 

 

Shikoni disa shembuj të punës sime dhe mësoni më shumë rreth thelbit të kompanisë simeMbaheni në mëndje se jam një artiste e gjithanshme dhe mund ta përshtat stilin tim për t'iu përshtatur nevojave tuaja. Nëse keni dyshime - le të bisedojmë!

IMG_2906.jpeg

Sa kushton arti me porosi? Kjo varet nga natyra e artit dhe kush e kërkon atë.

'Natyra' e artit do të thotë madhësia, lloji i materialit të përdorur dhe sa e detajuar është. Të gjitha këto ndikojnë në kohën e nevojshme për të përfunduar komisionin. Në fund të fundit, koha është para!

Si një udhëzues i përafërt:

Një vizatim me bojë lapsi, gjysmë të detajuar, me madhësi A4 që mund të dojë 5 orë, kushton £175.

Një ilustrim tipik shkencor që mund të dojë  5-15 orë, kushton midis £175 dhe £525.

Një pikturë me vaj, gjysmë e detajuar, e madhësisë A3. që mund të dojë 10-20 orë, kushton midis £350 dhe £700.

Një pikturë e detajuar me vaj, 100 x 80 cm, që mund të dojë 145 orë, kushton ~£5000.

Për sa i përket 'kush' e kërkon veprën e artit, unë jap një zbritje prej 50% nëse jeni student, studiues nga një vend në zhvillim, një organizatë bamirëse ose një organizatë jofitimprurëse. Pse? Kjo lidhet me besimet e mia për aksesin e shkencës dhe artit, si dhe motivimin për të bërë mirë në botë.

 

Të lutem më kontaktoni për një bisedë miqësore nëse keni një buxhet të caktuar dhe dëshironi të diskutoni opsionet. Mund të jemi në gjendje të zgjidhim diçka!

Së fundit, më poshtë janë hapat kur porosisni vepra arti nga unë. Harxhoni ca kohë për t'u njohur me procesin e përgjithshëm (mund të jetë fleksibël) dhe më kontaktoni kur të jeni gati.

Hapi 1. Më kontaktoni me email në: art.by.besiana@gmail.com ose flisni me mua personalisht.

Do të më duhet të di disa informacione bazë:

  • Lloji i komisionit për të cilin jeni të interesuar dhe përshkrim i shkurtër i idesë suaj.

  • Madhësia dhe materiali i propozuar (p.sh. bojëra vaji, laps, bojë...), nëse dihet.

  • Afatet që lidhen me porosinë.
     

Hapi 2. Do t'ju kthej përgjigje brenda 48 orësh për t'ju njoftuar nëse pranoj kërkesën tuaj.

Nëse po, unë do të organizoj një takim 15-20 minuta me ju personalisht ose në internet për të diskutuar specifikat si stili, afati kohor dhe pagesa.

Hapi 3. Unë do t'ju dërgoj një kontratë për të nënshkruar.

Aty do të detajohen se çfarë ramë dakord në takim, si dhe parametrat ligjorë për të dyja palët. Nuk është e frikshme! Siguron që të gjitha aspektet e komisionit, duke përfshirë të drejtën e autorit dhe proçedurën e anulimit, janë të qarta.

Hapi 4. Pasi të nënshkruhet kontrata, puna mund të fillojë.

Unë do të bëj një ose disa skica paraprake dhe do t'jua dërgoj ju për miratim dhe komente. Një takim tjetër në këtë fazë mund të organizohet.

Hapi 5. Unë do të krijoj veprën përfundimtare të artit dhe do t'ju mbaj të përditësuar për ecurinë e saj.

Mund të kërkohet kontributi juaj në marrjen e vendimeve krijuese gjatë rrugës (p.sh. për zgjedhjen e ngjyrave). Përgjigja juaj e shpejt do të sigurojë që vepra e artit të përfundojë brenda afatit të rënë dakord.

Hapi 6. Sapo vepra artistike të përfundojë dhe të jeni të kënaqur me të, unë do t'ju dërgoj një faturë.

Pasi të kem marrë pagesën, do t'ju dërgoj versionin përfundimtarë të veprës së artit në form elektronikë dhe/ose pjesën origjinale, në varësi të kushteve të kontratës.

Hapi 7. Shijoni veprën e artit!

Mos ngurroni ta shpërndani atë në mediat sociale dhe më rekomandoni te familja, miqtë dhe kolegët.

bottom of page